نمونه زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی را در این پست می بینید که توسط خانم مریم اسدی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم مریم اسدی این چهل تکه زیبا را با استفاده از دو رنگ پارچه تافته عنابی و قهوه ای تیره با حاشیه گلدار، دوخت نموده است. برش های تشکیل دهنده این چهل تکه شامل یک مربع  از پارچه قهوه ای و 4 مستطیل و 4 مثلث از هر دو رنگ پارچه قهوه ای و عنابی می باشد. در برش تکه های مستطیل، سعی شده تا حاشیه ها یکسان و در اطراف مربع قرار گیرند.

خانم مریم اسدی پس از دوخت این چهل تکه بسیار زیبا و اضافه نمودن لبه های تزیینی، آن را لایه دوزی و آستر کشی نموده است. کاربرد این چهل تکه ، برای رومیزی می باشد

خانم مریم اسدی در پست های قبل، نیز از حاشیه این پارچه ؛ با مهارت خوبی جهت دوخت کیف استفاده نموده است.

چهل تکه دوزی- مریم اسدی

چهل تکه دوزی- مریم اسدی

چهل تکه دوزی- مریم اسدی