دوخت مروارید روی لباس ، همیشه دلنشین و زیباست .

افزودن تصویر از فضای اختصاصی

نمونه بسیار  زیبایی از دوخت مروارید روی پیراهن را، در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم معصومه گلی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم معصومه گلی روشن، طرحی را به صورت رسم یک هفت در جلوی لباس و درست زیر یقه، رسم نموده و با استفاده از مروارید های درشت؛ این طرح را مشخص نموده است. داخل این طرح هفت، به کمک مروارید های ریز و درشت سفید به طور کامل پرشده و البته استفاده از دانه ای مروارید سرمه ای که به رنگ خود پیراهن می باشد، زیبایی دوخت را افزون نموده است.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟

مروارید دوزی - معصومه گلی روشن