در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت یک بته جقه را می بینید که توسط خانم منا بیانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده ا ست.

خانم منا بیانی ابتدا بخش هایی از طرح را بر روی مانتو در قسمت لبه دامن، سوزن دوزی نموده و پس از آن طرح بته جقه را به صورت آزاد بر روی تکه ای از پارچه نمدی دوخته و بعد از برش، در میان بخش سوزن دوزی شده از لباس؛ نصب نموده است.

 برای دوختن این طرح از نخ عمامه در رنگ های مختلف و دوخت های بنیادی سوزن دوزی استفاده شده و چنانچه شما نیز در تصاویر می بینید، سوزن دوزی این طرح در عین سادگی، بسیار چشم نواز و زیباست. اینطور نیست؟؟

گلدوزی- منا بیانی

گلدوزی- منا بیانی

گلدوزی- منا بیانی

گلدوزی- منا بیانی