در این پست یک نمونه آموزشی از چهل تکه دوزی به روش پنجره را می بینید که توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

 

خانم عاطفه ذبیحی با استفاده از دو رنگ پارچه به رنگ های آبی با چهارخانه های ریز و پارچه بنفش، این چهل تکه بسیار زیبا را دوخته است. این نوع چهل تکه نیز مانند دیگر انواع چهل تکه می تواند به صورت وسیع تر و برای هر نوع تولیدی، اجرا شود .

 

خانم عاطفه ذبیحی، پس از اجرای چهل تکه با سلیقه و مهارت و پس از دوخت طرفین و اضافه نمودن یک زیپ در بالای چهل تکه آماده شده، آن را تبدیل به یک کیف کوچک نموده است. کیف کوچکی در بسیاری موارد می تواند کاربردی و مفید باشد.

عاطفه ذبیحی- چهل تکه دوزی

عاطفه ذبیحی- چهل تکه دوزی

عاطفه ذبیحی- چهل تکه دوزی

عاطفه ذبیحی- چهل تکه دوزی

عاطفه ذبیحی- چهل تکه دوزی