نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک دوزی به صورت توپر و برجسته را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم  آزاده رجبی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم آزاده رجبی طرحی از یک گل را به شیوه پولک دوزی توپر و برجسته، در وسط کوسن قرار داده و آن را سوزن دوزی نموده است. برای دوخت این گل از پولک طرح دار با اندازه کمی بزرگ تر از معمولی به رنگ طلایی همراه با منجوق قرمز استفاده نموده است. کاربرد یک سنگ درشت با مرواریدهای طلایی و سفید در مرکز و مغز گل جلوه آن را افزون نموده است.

زیباست. اینطور نیست؟!!!


پولک دوزی برجسته- آزاده رجبی

پولک دوزی برجسته- آزاده رجبی


پولک دوزی برجسته- آزاده رجبی


پولک دوزی برجسته- آزاده رجبی


پولک دوزی برجسته- آزاده رجبی


پولک دوزی برجسته- آزاده رجبی