هر پارچه ای با هر طرح و نقش و رنگی، در دوخت چهل تکه ها می تواند به خوبی جایگاهی برای خودش باز کند. اما گاهی برخی از نقش ها و طرح ها می توانند در دوختن یک چهل تکه؛ تاثیر ویژه ای بیافرینند. پارچه هایی با نقش راه راه از جمله پارچه هایی هستند که می توان با جابجایی و تغییر جهت در راه پارچه، کاربرد های خوبی برای آن ایجاد نمود

در این پست نمونه ای آموزشی از این کاربرد را در یک چهل تکه فرفره ای می بینید. این چهل تکه فرفره ای را خانم زهرا رجب نیا، از آموزشگاه شب افروز ؛ دوخت نموده استخانم زهرا رجب نیا، یک رنگ از پارچه ساده را به همراه پارچه راه راه؛ جهت دوخت کوسن به کار برده است. چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود، این دو پارچه با یکدیگر هماهنگ می باشند.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.


چهل تکه فرفره ای- زهرا رجب نیا

چهل تکه فرفره ای- زهرا رجب نیا

چهل تکه فرفره ای- زهرا رجب نیا