نمونه آموزشی دیگری از دوخت چهل تکه آکاردئونی را در این پست می بینید که توسط ناهید حسن پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. این نمونه زیبا از سه بخش با طرح های متفاوت از یک پارچه مورد استفاده قرار گرفته است. 

خانم ناهید حسن پور پس از اجرای چهل تکه آکاردئونی، برای تبدیل این چهل تکه به کیف؛ آن را آستر کشی و سجاف دوزی نموده  است. اندکی قیطان رنگی، جهت جمع نمودن و بستن سر کیف؛ بر زیبایی آن افزوده است.

زیباست ، اینطور نیست؟!!


چهل تکه آکاردئونی- ناهید حسن پور


چهل تکه آکاردئونی- ناهید حسن پور


چهل تکه آکاردئونی- ناهید حسن پور