در این پست نمونه ای زیبا از تبدیل یک بلوک چهل تکه شطرنجی و پنجره کلیسا، به کیف ؛ را می بینید. دوخت چهل تکه ها و تبدیل آن به کیف توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم عاطفه ذبیحی پس از دوخت یک بلوک از چهل تکه شطرنجی و پنجره ، این بلوک ها را با اضافه نمودن یک زیپ و دوخت طرفین چهل تکه به صورتی کاملا کاربردی تبدیل به تولیدی نموده است که می توان به صورت کیف ارایش کوچک، کیف پول و یا جامدادی و....  در همه جا مورد استفاده قرار داد.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟


کیف چهل تکه  دوزی-عاطفه ذبیحی

کیف چهل تکه  دوزی-عاطفه ذبیحی

کیف چهل تکه  دوزی-عاطفه ذبیحی

کیف چهل تکه  دوزی-عاطفه ذبیحی

کیف چهل تکه  دوزی-عاطفه ذبیحی