نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی کنده درخت را به همراه تکه دوزی یک خانه قارچی در این پست می بینید که توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم عادله ذبیحی طرح خانه قارچی را با استفاده از پارچه های نمدی و در رنگ های متنوعی چون سبز روشن، سبز تیره، قرمز، آبی ، قهوه ای و.... ، روی مربعی از ساتن بنفش روشن، تکه دوزی نموده است .

تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی

آنگاه خانم عادله ذبیحی با این مربع تکه دوزی شده به عنوان مرکز روبالشی و با استفاده از دو رنگ بنفش تیره و تیره تر، طرحی از چهل تکه با تکنیک کنده درخت را، برای یک کوسن یا روبالشی؛اجرا نموده است. 

این طرح تکه دوزی و چهل تکه دوزی می تواند به تنهایی در یک بلوک برای روبالشی یا کوسن،استفاده شود و یا با اتصال بلوک های همانند؛ تبدیل به انواع دیگری از تولید دلخواه شود.


تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی

تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی

تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی

تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی

تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی

تکه دوزی خانه قارچی- عادله ذبیحی