بخش پنجم  از سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم را در این پست می بینید. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم مریم دابویی اجرا شده است. در سوزندوزی این طرح از نخ کانوا در رنگهای مختلف، استفاده نموده است.

خانم مریم دابویی در سوزندوزی ماهی پنجم نیز تکنیک تازه ای را بکار گرفته است. جهت دوخت بدن ماهی از تکنیکگلدوزی برزیلی و به صورت برجسته استفاده نموده است.جهت کاربرد این تکنیک نیز از رنگهای متنوع در ردیفهای  متفاوت بهره گرفته است. سپس با استفاده از رنگهایی که در دوخت بدن ماهی استفاده شده، یک منگوله کوچک درست نموده و به عنوان دم ماهی، مورد استفاده قرار داده است.

استفاده از کانوای لمه دار در میان رنگها به جلوه دهی ماهی کمک نموده و آن را زیباتر نموده است.

شما نیز با دقت ببینید و لذت ببرید!!


ماهیان آکواریوم5- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم5- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم5- مریم دایویی