نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی طرح دختر و پسر گلفروش روی یک بالش بچه را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی،  از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم مریم رفیعی جهت دوخت این نمونه بسیار زیبا از نخ های عمامه رنگی و نخ های دمسه، در قسمت های مختلف  لباس، گل ها، کلاه، مو، کفش، درخت و زمین و... برحسب ضرورت؛ استفاده نموده است. استفاده از کامل دوخت های بنیادی در تمام بخش های طرح مانند گل داودی،پتویی، روکوکو، مورب، دوخت پر، ساقه دوزی، ساقه دوزی توپر، زنجیره دوزی توپر و.... از ویژگی های این نمونه زیبا می باشد.
گلدوزی دختر و پسر گلفروش- مریم رفیعی

گلدوزی دختر و پسر گلفروش- مریم رفیعی

گلدوزی دختر و پسر گلفروش- مریم رفیعی

گلدوزی دختر و پسر گلفروش- مریم رفیعی

گلدوزی دختر و پسر گلفروش- مریم رفیعی

گلدوزی دختر و پسر گلفروش- مریم رفیعی