گفتیم که یکی از کاربرد های بسیار خوب دوخت دار بستی یا بخارا دوزی، استفاده از آن در فضای خالی میان بته جقه  ها می باشد. نمونه آموزشی زیبایی از این دوخت بسیار پر کاربرد را در این پست می بینید که توسط خانم صدیقه تقی زاده از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم صدیقه تقی زاده این دوخت را با نخ عمامه در رنگهایی بسیار شاد مانند سبز، قرمز، نارنجی، گل بهی و....... و...  اجرا نموده است. دوخت های دیگر مورد استفاده در این سوزندوزی زیبا نیز، دوخت های بنیادی مانند: ساقه دوزی، دندان موشی،شاه ماهی بسته، روکوکو و.... می باشد. بسیار زیباست، اینطور نیست.

بخارا دوزی و بته جقه - صدیقه تقی زاده

بخارا دوزی و بته جقه - صدیقه تقی زاده


بخارا دوزی و بته جقه - صدیقه تقی زاده


بخارا دوزی و بته جقه - صدیقه تقی زاده


بخارا دوزی و بته جقه - صدیقه تقی زاده