تصاویری ازهفتمین بخش سوزندوزی روی طرح ماهیان آکواریوم ، را در این پست می بینید. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم مریم دابویی اجرا شده است. در سوزندوزی این طرح از نخ کانوا در رنگهای مختلف،  استفاده نموده است.

 

در سوزندوزی ماهی هفتم تنوع زیادی در نوع دوخت مشاهده نمیشود. اما همچنان تنوع رنگ و هماهنگی رنگها ، کاملا  مشهود استاین ماهی در ردیفهای متفاوت و با استفاده از رنگهای متفاوت ، در قسمت بدن و دم ؛ سوزندوزی شده است . انتخاب یک نوع دوخت مانند ساقه، از زیبایی کار کم نکرده و برعکس حضور این ماهی با این دوخت در میان ماهیان  دیگر، باعث می شود تا هر ماهی جایگاه و زیبایی خاص خودش را داشته باشد.ماهیان آکواریوم7- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم7- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم7- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم7- مریم دایویی