نمونه ای از دوخت ملیله، مروارید، ملیله شکسته و.... را در این پست می بینید که توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز بر روی یک مانتو؛ سوزندوزی شده است.

خانم محمودی طرحی شامل یک ساقه با چند گل را به صورت حاشیه ای در قسمت جلو مانتو قرار داده و با استفاده از ملیله، منجوق و مروارید و به کار گرفتن تکنیک های گل ملیله ای، گل نگینی،و..... بخوبی آن را سوزندوزی نموده است. چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود، این طرح در قسمت یقه به صورت قرینه ، استفاده شده است. 

بسیار زیباست و چشم نواز. اینطور نیست؟!!!!!!!!!!!!!

ملیله دوزی- سمیه محمودی


ملیله دوزی- سمیه محمودی


ملیله دوزی- سمیه محمودی


ملیله دوزی- سمیه محمودی


ملیله دوزی- سمیه محمودی


ملیله دوزی- سمیه محمودی


ملیله دوزی- سمیه محمودی