در پست های قبل با سوزندوزی روی طرح ماهیان آکواریومی که توسط خانم مریم دابویی،با نخ کانوا؛  اجرا شده آشنا شدید و تصاویری از زوایای مختلف این سوزندوزی را شاهد بودید که شامل ماهیان مختلف با رنگها و تکنیک های مختلف دوخت و رنگ و تنوع بود.

در این پست تصاویری را می بینید که پشت کار این سوزندوزی را نمایان می سازد و چنانکه می بینید، دیدن پشت کار یک سوزندوزی نیز خالی از لطف نمی باشد. اینطور نیست؟


ماهیان آکواریوم9- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم9- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم9- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم9- مریم دایویی