از آب و آینه و ماهی، از سبزه و گل و مهربانی، از شکوه روییدن در هر لحظه هستی، از تلاوت لحظه لحظه زندگی در سرود مهراوه ای که مرا با فردای این سرزمین پیوند می زند، رازهای پنهانی درون سینه دارم. رازهای پنهانی که با نخ و سوزن در تصویر تابلویی برای تو می دوزم . تا مرا ببینی، هنر سرزمین مرا ببینی  و بدانی که در فردای تاریخ، سرفراز و جاودان؛ خواهم ماند.

ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی

در این پست، آخرین بخش از تابلوی سوزندوزی ماهیان آکواریومی را می بینید که توسط خانم مریم دابویی؛ سوزندوزی شده است. بخش پایانی و کامل شده این تابلوی سوزندوزی ،با قرار گرفتن تمام ماهیان و اجزای تشکیل  دهنده تابلو؛ براستی زیبا است. دنیایی پاک و بی پیرایه  و زلال چون آبی آرام آب؛ همچون زمانی که سوزندوز لحظه لحظه ، و با کشیدن هر نخ و رنگ تازه به سوزن؛ روح تازه ای به فضای کار می بخشد و گامی دیگر به ........


ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم11- مریم دایویی