(مجله آموزشی- هنری)

۹ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

چهل تکه دوزی درختی مرصع - خانم عادله ذبیحی

در پست قبل نوعی از چهل تکه، را با نام چهل تکه درختی دیدید که توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده بود و گفتیم که برای دوختن این چهل تکه بسیار زیبا از دو رنگ پارچه ساتن استفاده و به کمک رنگ سوم، چهل تکه  گسترده تر شده است.  

خانم عادله ذبیحی پس از اتمام دوخت چهل تکه، به کمک نیم ملیله در حاشیه رومیزی، آن را مرصع نموده و در بخش هایی از چهل تکه، طرح ساده ای را به سمت مرکز چهل تکه  شلال دوزی نموده است. شلال دوزی این طرح در وسط چهل تکه ، روی تمام تکه ها اجرا شده و کار را زیباتر نموده است.  این چهل تکه دوزی زیبا پس از دوخت و اجرای مرصع دوزیو شلال دوزی، استرکشی و لبه دوزی نیز شده است.

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

چهل تکه دوزی درختی - خانم عادله ذبیحی

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت یک چهل تکه را در این پست می بینید که توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاهشب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عادله ذبیحی طرحی از یک چهل تکه درختی را برای دوختن یک رومیزی رانر، به کار برده و دوخت چهل تکه را با دو رنگ پارچه قهوه ای و نخودی، از جنس ساتن؛ اجرا نموده است. برای بزرگ تر نمودن چهل تکه در طرفین از طول و عرض، با استفاده از رنگ سوم یعنی نخودی تیره، که کاملا هماهنگ با دو رنگ دیگر نیز می باشد؛ علاوه بر گسترده تر نمودن چهل تکه و افزایش فضای کار؛ زیبایی چهل تکه بیشتر شده است.

برای دوختن این چهل تکه زیبا، از پارچه ساتن و در سه رنگ کاملا هماهنگ، استفاده شده و این نوع چهل تکه، به چهل تکه درختی، معروف است.

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

تابلوی گلدوزی دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی

نمونه آموزشی زیبایی از سوزن دوزی دختر و پسر گلفروش را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا بر روی پارچه کتان سفید و برای تابلوی اتاق کودک، توسط خانم سیده جمیله مرتضوی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.
خانم مرتضوی برای دوخت این تابلوی زیبا از نخ عمام و دمسه در رنگ های مختلف به همراه تکنیک های دوخت سوزندوزی بنیادی استفاده نموده است. حضور این تابلوی زیبا بر روی دیوار اتاق کودک، می تواند نه تنها فضا را زیباتر نماید، بلکه می تواند نمادی از حضور ثانیه های تلاش هنرمند نیز باشد. اینطور نیست؟!!!
گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

سرمه دوزی روی ترمه- خانم مریم توکلی

در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه دوزی بر روی ترمه را، می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم مریم توکلی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم مریم توکلی طرحی از گل را در حاشیه و گوشه یک رومیزی مربع قرار داده و یک جقه بسیار زیبا،آذین بخش این حاشیه و گوشه می باشد.

خانم مریم توکلی این طرح را با استفاده از تکنیک های مختلف سرمه دوزی مانند، خطی، دندان موشی،حصیری فشرده و..... سوزندوزی نموده است.خانم توکلی پس از سوزن دوزی، ترمه را آسترکشی و مغزی دوزی نموده است.

زیباست. اینطور نیست؟!!! 

سرمه دوزی- مریم توکلی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

گلدوزی- زهرا حداد

در این پست نمونه ای آموزشی از گلدوزی را می بینید که توسط خانم زهرا حداد، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. این نمونه آموزشی زیبا با استفاده از نخ های دمسه و عمامه، دوخته شده است.

گلدوزی- زهرا حداد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

رویش گل

من آفتابم . خورشیدی در خود نهان دارم. گرم و سوزنده، نورانی و حیات دهنده . من روشن هستم. روشنایی ام. چون خود حیات.

یک گل هستم. حاصل لحظه هایی سرشار و ماندنی. پر هستم از حضور . حضور بودن بادوست و حضور بودن با خویش.

در میان دستهای یک سوزندوز شکفته شده ام. می توانی مرا به نشانه سپاس، بر بالشی بکشانی و یا بر موهایت بنشانی . در تابلویی بنمایانی و یا در دلت بگنجانی.

من شکفته شده ام. در میان دستهای یک سوزندوز شکفته شده ام. مرا باور کن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

گلدوزی سه بعدی روی حریر- مارال فرهت

در این پست نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی یک گلدوزی سه بعدی شقایق روی بلوز حریر، می بینید. این گلدوزی سه بعدی توسط خانم مارال (زهرا)فرهت، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم مارال فرهت طرحی از یک شاخه گل شقایق را با استفاده از نخ دمسه و تکنیک های دوخت سایه روشن دوزی وگلدوزی حجمی و سه بعدی، برای غنچه،گل و برگ سوزن دوزی نموده و پس از دوخت ساقه ها و کاسبرگ روی پارچه اصلی، گل شقایق را به همراه برگ ها به بلوز حریر متصل نموده است.

 همانطور که در تصاویر نیز دیده می شود دوخت این سوزن دوزی بسیار زیبا، جلوه لباس را افزون نموده است. اینطور نیست؟!!!

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

پولک و منجوق دوزی روی مخمل - خانم زینب مهدوی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی پارچه مخمل جیر زرشکی را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زینب مهدوی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم زینب مهدوی طرحی از یک گل با خطوط اتصالی به اطراف را، در قسمت مرکزی یک رانر با استفاده از تکنیک های دوخت گل در پولک و منجوق دوزی، به کمک منجوق طلایی و پولک های نباتی و طلایی؛ دوخته است

شما نیز این گل زیبا را ببینید و لذت ببرید!!

پولک دوزی- زینب مهدوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان

چهل تکه دوزی - خانم مریم اسدی

نمونه زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی را در این پست می بینید که توسط خانم مریم اسدی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم مریم اسدی این چهل تکه زیبا را با استفاده از دو رنگ پارچه تافته عنابی و قهوه ای تیره با حاشیه گلدار، دوخت نموده است. برش های تشکیل دهنده این چهل تکه شامل یک مربع  از پارچه قهوه ای و 4 مستطیل و 4 مثلث از هر دو رنگ پارچه قهوه ای و عنابی می باشد. در برش تکه های مستطیل، سعی شده تا حاشیه ها یکسان و در اطراف مربع قرار گیرند.

خانم مریم اسدی پس از دوخت این چهل تکه بسیار زیبا و اضافه نمودن لبه های تزیینی، آن را لایه دوزی و آستر کشی نموده است. کاربرد این چهل تکه ، برای رومیزی می باشد

خانم مریم اسدی در پست های قبل، نیز از حاشیه این پارچه ؛ با مهارت خوبی جهت دوخت کیف استفاده نموده است.

چهل تکه دوزی- مریم اسدی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فاطمه شریفیان