سوزندوزی شب افروز

(مجله آموزشی- هنری)

سوزندوزی شب افروز

(مجله آموزشی- هنری)

سوزندوزی شب افروز

یک گل شقایق- فاطره محمدیان

نمونه ای از دوخت شقایق زرد و قرمز روی یک مانتوی زرشکی را در پست قبلی دیدید. اما در این پست، سوزندوزی همان طرح شقایق را به رنگ قرمز و روی پارچه سفید می بینید.  مقایسه دو نمونه به خوبی می تواند بیانگر نقش رنگ پارچه، به هنگام سوزندوزی باشد. یک طرح با دو جلوه گوناگون و در دو فضای متفاوت، قرار گرفته و البته هر دو ترکیب و دوخت، نقش آفرینی خود را بر روی زمینه مشخص شده به خوبی نماین نموده است. نمونه سوزندوزی شقایق روی پارچه سفید توسط خانم فاطره محمدیان، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده و بسیار زیباست. 

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

گلدوزی شقایق- فاطره محمدیان

گل شقایق و مانتو- منیره جعفری

در این پست نمونه ای از گلدوزی شاخه ای از شقایق می بینید که توسط خانم منیره جعفری، بر روی یک مانتوی زرشکی، دوخته شده است. این طرح که شامل دو شقایق و غنچه در کنار برگ های ریز و درشت می باشد در دو رنگ قرمز و زرد، بر دامنه مانتو، قرار گرفته و با سلیقه و مهارت؛ سوزندوزی شده است. تکنیک دوخت کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی، در طیف رنگهای زرد تا نارنجی و قرمز تا زرشکی، به همراه حس خوب سوزندوز، زیبایی ویژه ای به این سوزندوزی زیبا بخشیده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

گلدوزی شقایق- منیره جعفری

گلدوزی روی بلوز- ماجده عبدی

نمونه آموزشی زیبایی از گلدوزی روی یک بلوز می بینید که توسط خانم ماجده عبدی از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. این گلدوزی شامل طرحی با یک گل رز در مرکز و تعدادی گل رز کوچک ایرانی و روکوکو در اطراف می باشد.  گل رز مرکزی با طیف رنگ های زرد تا نارنجی و تکنیک دوخت دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی بر دامنه یک بلوز؛ به رنگ نباتی روشن؛ سوزندوزی شده و زیبایی دلنشینی به بلوز بخشیده است.  بسیار زیباست. اینطور نیست؟

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

گلدوزی روی بلوز- ماجده عبدی

منجوق دوزی برجسته- محدثه وثوقی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق دوزی روی یک گل به شیوه برجسته را بر روی ترمه، در این پست می بینیدکه توسط خانم محدثه وثوقی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. این گل در میانه طرحی از بته جقه، قرار گرفته و اطراف بته جقه نیز شاخه هایی به شیوه پراکنده قرار دارد. تکنیک های مورد استفاده در این طرح پولک دوزیساده، منجوق دوزی برجسته، دوخت خطی، گل گندمی و... و...  می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

زیباست. اینطور نیست؟؟!!!! ساده است و صمیمی، همچون خیالی آرام در جریان آبی رود.

منجوق دوزی برجسته- محدثه وثوقی

پولک دوزی توپر و برجسته- اشرف پور موسوی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک دوزی توپر و برجسته را بر روی یک کوسن، در این پست می بینیدکه  توسط خانم اشرف پور موسوی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. دوخت پولک در این طرح به شیوه توپر و برجسته می باشد که در آن از دو نوع پولک(صاف و معمولی) و دو رنگ پولک ( طلایی و معمولی) به شیوه دوبل استفاده شده است. 

برای دیدن تصاویر بیشتری از این پولک دوزی بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

 

پولک دوزی تو پر و برجسته- اشرف پور موسوی

گلدوزی روی جیب مانتو - خدیجه اصغری

سوزندوزی در قسمت های مختلف لباس مانند لبه دامن، پشت، روی یقه، لبه آستین، شانه و ..... و روی جیب لباس ها  همیشه رایج بوده و طرف داران خاص خودش را دارد. این نوع استفاده فقط خاص گلدوزی نمی باشد و تقریبا بیشتر سوزندوزی ها را شامل می شود.

در این پست نمونه زیبایی از گلدوزی روی جیب یک لباس می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری اجرا شده است. دوخت دو شاخه گل ستاره ای به همراه ساقه ها و غنچه در یک طرف جیب مانتو، لباس را بسیار زیبا و چشم نواز نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این نمونه زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

گلدوزی روی جیب- خدیجه اصغری

گل های قاصد روی کوسن- مریم محلوجیان

گل های قاصدی که اغلب با منجوق و ملیله شکسته دوخته می شوند، در بسیاری موارد علاوه بر آسان بودن گل، توانایی پر نمودن بخشی از فضای خالی را نیز بر دوش می کشند. . در تصویر زیر نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق می بینید که توسط خانم مریم محلوجیان و از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. خانم محلوجیان این نمونه آموزشی زیبا را بر روی یک کوسن مخملی اجرا نموده و برای دوختن طرح روی این کوسن از تگنیک های مختلفی مانند جناغی، خطی، تیغ ماهی، سرخسی ، آجر چین وقاصدک؛ استفاده نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این نمونه زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

پسر گلفروش- نرگس نقوی

دست کاری در طرح ها و تغییر آیتم های طرح با ضرورت های خود ما،گاهی می تواند بسیار سازنده هم باشد. نمونه ای از دست کاری در طرح را در این پست می بینید که توسط خانم نرگس نقوی از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است. در این طرح فقط با کوتاه نمودن موها، طرح تغییر یافته و از طرح دختر گلفروش به طرح پسر گلفروش، تبدیل شده است. و به قولی اصلا لزومی ندارد که همیشه گلفروش ها دختر باشند ، گاهی بر حسب ضرورت می توانند پسر هم باشند.

این طرح روی پارچه نباتی و برای یک بالش سوزندوزی شده و بسیار هم زیباست. اینطور نیست؟!!! برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

پسر گلفروش- نرگس نقوی

گره فرانسوی تو پر- اشرف پور موسوی

گاهی استفاده ترکیبی از نخ ابریشم و نخ دمسه در اجرای دوخت ها می تواند زیبایی دوخت را افزون نماید. در نمونه زیبای زیر تصویری از این ترکیب را می بینید که توسط خانم اشرف پور موسوی از آموزشگاه شب افروز،در میانه یک گل؛ اجرا شده است. برای دوخت این گل از نخ عمامه دمسه استفاده شده و برای دوختن وسط گل و اجرای گره فرانسوی تو پر، دو رنگ ابریشم به کار رفته است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

گره فرانسوی تو پر- اشرف پور موسوی

روکرسی پولک و منجوق دوزی شده- نادیا خاکی

روکرسی زیبایی در این پست می بینیدکه توسط خانم نادیا خاکی از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. پارچه رو کرسی طرح دار و متشکل از دو رنگ آبی می باشد و طرحی از جقه به صورت تک در وسط این روکرسی زیبا نهاده شده و البته شاخه هایی نیز در چهار گوشه به همراه یک گل گندمی، روکرسی را تزیین نموده است.برای تکمیل این سوزندوزی بسیار زیبا از نواری با ریشه و منگوله های آبی ، استفاده شده و البته اضافه نمودن شرابه هایی با ترکیب رنگ سفید و آبی در کنار منگوله های آویزان، زیبایی این روکرسی را افزوده نموده است. دیدن این روکرسی زیبا در روزهای سرد و سپید زمستانی، می تواند خود انگیزه های تازه ای از آفرینش بر زمینه پارچه های بدون طرح اطراف مان، بوجود آورد.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه ادامه مطلب کلیک نمایید.

روکرسی- نادیا خاکی