در این پست نمونه آموزشی بسیار زیبایی از سوزن دوزی یک گلدوزی سه بعدی شقایق روی بلوز حریر، می بینید. این گلدوزی سه بعدی توسط خانم مارال (زهرا)فرهت، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم مارال فرهت طرحی از یک شاخه گل شقایق را با استفاده از نخ دمسه و تکنیک های دوخت سایه روشن دوزی وگلدوزی حجمی و سه بعدی، برای غنچه،گل و برگ سوزن دوزی نموده و پس از دوخت ساقه ها و کاسبرگ روی پارچه اصلی، گل شقایق را به همراه برگ ها به بلوز حریر متصل نموده است.

 همانطور که در تصاویر نیز دیده می شود دوخت این سوزن دوزی بسیار زیبا، جلوه لباس را افزون نموده است. اینطور نیست؟!!!

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت

گلدوزی سه بعدی- مارال فرهت