نمونه آموزشی زیبایی از سوزن دوزی دختر و پسر گلفروش را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا بر روی پارچه کتان سفید و برای تابلوی اتاق کودک، توسط خانم سیده جمیله مرتضوی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.
خانم مرتضوی برای دوخت این تابلوی زیبا از نخ عمام و دمسه در رنگ های مختلف به همراه تکنیک های دوخت سوزندوزی بنیادی استفاده نموده است. حضور این تابلوی زیبا بر روی دیوار اتاق کودک، می تواند نه تنها فضا را زیباتر نماید، بلکه می تواند نمادی از حضور ثانیه های تلاش هنرمند نیز باشد. اینطور نیست؟!!!
گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی
گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی
گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی
گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی
گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضویگلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش- جمیله مرتضوی