در پست قبل نوعی از چهل تکه، را با نام چهل تکه درختی دیدید که توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده بود و گفتیم که برای دوختن این چهل تکه بسیار زیبا از دو رنگ پارچه ساتن استفاده و به کمک رنگ سوم، چهل تکه  گسترده تر شده است.  

خانم عادله ذبیحی پس از اتمام دوخت چهل تکه، به کمک نیم ملیله در حاشیه رومیزی، آن را مرصع نموده و در بخش هایی از چهل تکه، طرح ساده ای را به سمت مرکز چهل تکه  شلال دوزی نموده است. شلال دوزی این طرح در وسط چهل تکه ، روی تمام تکه ها اجرا شده و کار را زیباتر نموده است.  این چهل تکه دوزی زیبا پس از دوخت و اجرای مرصع دوزیو شلال دوزی، استرکشی و لبه دوزی نیز شده است.

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی