نمونه آموزشی بسیار زیبایی از چهل تکه دوزی با طرح نیم دایره را در این پست می بینید. این چهل تکه بسیار زیبا توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عاطفه ذبیحی طرحی از چهل تکه را به صورت نیم دایره و با استفاده از پارچه های نمدی رنگارنگ، برای پادری، چهل تکه دوزی نموده و برای تزیین و مرصع نمودن چهل تکه از تور، روبان و نخ گلابتون نیز با سلیقه و مهارت؛ استفاده نموده است

به راستی پادری چهل تکه دوزی شده ای که شما در تصاویر زیر می بینید، می تواند به عنوان یک پیام خوشامدگویی حس افراد را برای ورود به مکان مورد استفاده پادری تغییر دهد. اینطور نیست؟

پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی
پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

پادری چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی