این بار نیز تصاویری از یک سوزن دوزی بسیار زیبا را، در این پست می بینید که توسط خانم مریم دابویی بر روی یک تابلو؛  اجرا شده است.خانم مریم دابویی این تابلوی زیبا را با استفاده از نخ کانوا و با تکنیک های مختلف دوخت های بنیادی و نیز گلدوزی برزیلی ، سوزن دوزی نموده است.

خانم مریم دابویی در این تابلو طرحی از ماهیان آکواریوم را در نظر گرفته است که به دور از هیاهوی اطراف و بی هیچ پیرایه ای تن به آب سپرده اند و دل به زندگی دارند. پیرایه ای ندارند زیرا خود زیبا هستند و زیبایی خویش را باور دارند. در میان آب می گردند و با آب زندگی می کنند. هرکدام از آنها رنگ و زیبایی خاص خودشان را دارند و برای خودشان زندگی می کنند.

 

ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی

 این تابلوی سوزن دوزی شده بسیار زیبا که مانند دیگر سوزن دوزی های خانم دابویی، نمونه خوبی از کانوا دوزی یا سوزن دوزی با نخ کانوا نیز می باشد، می توان به بخش های جداگانه ای تقسیم نمود. که هر بخش شامل یک ماهی آکواریومی می باشد با اجزای متناسب و رنگهایی دلنشین و بسیار هماهنگ. بخش هایی که هر کدام به تنهایی زیبا هستند و در کنار هم زیباتر. طرح ماهی ها در این تابلو ابتدا، توسط خانم مریم دابویی ، طراحی و پس از قرار گرفتن تک به تک ماهی ها در فضای آب و داخل آکواریوم ، با دقت و سلیقه فراوان؛ سوزن دوزی شده است.

در اولین بخش از ماهی های آکواریوم، ماهی زیبایی را می بینید که روش برجسته از دوخت گلدوزی برزیلی، روی بدن ماهی استفاده شده است .دوخت خط ساقه دور تادور طرح ماهی باعث شده تا حضور زیبای ماهی در میان آب، کاملا محسوس باشد. همانطور که در تصاویر می بینید تمام زمینه تابلو با نخ کانوای آبی از دوخت پرشده و ماهی را در بر گرفته است.

شما نیز این سوزن دوزی بسیار زیبای خانم مریم دابویی را ببینید و لذت ببرید...


ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم1- مریم دایویی