در این پست نمونه ای از دوخت یک کوسن چهل تکه دوزی شده را می بینید که توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. 

 خانم فتاحی برای دوخت این کوسن ابتدا یک بلوک از چهل تکه شش ضلعی آماده نموده و سپس آن را بر روی کوسن به شیوه تکه دوزی قرار داده و دوخته است. در چهل تکه دوزی این کوسن از سه رنگ پارچه شامل رنگ آبی در وسط و دو رنگ از پارچه طرح دار به صورت یک در میان در طرفین؛ استفاده شده است.

بسیار زیباست . شما هم ببینید و لذت ببرید.

چهل تکه چند ضلعی- عفت فتاحی


چهل تکه چند ضلعی- عفت فتاحی


چهل تکه چند ضلعی- عفت فتاحی