نمونه ای از دوخت رز عنکبوتی را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم ریحانه مهدویان از آموزشگاه شب افروز، بر روی یک بلوز دخترانه، سوزندوزی شده است. این نمونه شامل دو رز عنکبوتی به همراه چند گره فرانسوی و برگ های جوانه ای می باشد. 

گلهایی که در عین سادگی، زیبا هستند. اینطور نیست؟

گلدوزی روی بلوز- ریحانه مهدویان


گلدوزی روی بلوز- ریحانه مهدویان


گلدوزی روی بلوز- ریحانه مهدویان