گاهی تکه پارچه ای از جنس گیپور ، می تواند آذین بخش لباس ساده دیگری باشد. تنها با کمی حوصله و خلاقیت می توانید بخشی از طرح گیپور را جدا نمایید و در مکان دلخواه هر لباسی قرار داده و بدوزید. 

تصاویر زیر نمونه ای از این خلاقیت می باشد که توسط خانم سادات محمد زاده از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است. خانم سادات محمد زاده بخشی از طرح گیپور را بر روی پیراهن ساده ای قرار داده و گیپور دوزی نموده است.

زیباست. اینطور نیست؟ 


گیپور دوزی- سادات محمد زاده

گیپور دوزی- سادات محمد زاده

گیپور دوزی- سادات محمد زاده

گیپور دوزی- سادات محمد زاده

گیپور دوزی- سادات محمد زاده