اگر نیک بنگریم بخوبی در می یابیم که از ابتدا همه چیز از سبز شدن گندم و رویش جوانه های گندم شروع می شود. گندم ها را به آب می نهیم و آب را به آسمان و روشنی پیوند می زنیم . آنگاه صبورانه منتظر رویش جوانه های گندم می مانیم. با سبز شدن جوانه های گندم، گویی جهانی سبز می شود و...


سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی

 

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از گلدوزی سفره هفت سین را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، ازآموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم مریم رفیعی طرحی از سفره هفت سین را در یک گوشه رومیزی مربع قرار داده و به کمک تکنیک های مختلف  دوخت سوزن دوزی به طرح جان تازه ای بخشیده است .برای سوزن دوزی طرح سفره هفت سین از نخ های دمسه،گلابتون و عمامه استفاده نموده است.

سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی


سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی


سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی


سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی


سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی


سوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعیسوزندوزی طرح سفره هفت سین- مریم رفیعی