نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت چهل تکه جناغی را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عادله ذبیحی با استفاده از 4 رنگ کاملا هماهنگ، طرح چهل تکه جناغی را دوخت نموده است. این بلوک آماده شده از چهل تکه می تواند به کمک روش های مختلف چهل تکه دوزی گسترده تر شود و یا به همین صورت روی زمینه دیگری برای هر نوع تولید سوزن دوزی شده، مورد استفاده قرار گیرد

شما نیز این نمونه زیبا و چشم نواز، را ببینید و لذت ببرید.

چهل تکه دوزی جناغی- عادله ذبیحی


چهل تکه دوزی جناغی- عادله ذبیحی


چهل تکه دوزی جناغی- عادله ذبیحی


چهل تکه دوزی جناغی- عادله ذبیحی